#YKKÖSKETJUUN-KAMPANJEN

Affärsverksamhet och internationell handel har en märkbar inverkan på mänskliga rättigheter. Företag producerar varor, tjänster och innovationer som är viktiga för samhället. De erbjuder arbete och betalar skatt som stater behöver för att finansiera utbildning och hälsovård. Ibland har myntet ändå en baksida: det händer att barns, arbetares och hela samhällsgruppers rättigheter kränks i globala produktionskedjor.

Frankrike, Schweiz, Nederländerna och många andra länder tacklar utmaningarna gällande företag och mänskliga rättigheter genom lagstiftning. Tyvärr finns det ännu inga planer på att introducera motsvarande lagstiftning i Finland. Vi vill att Finland ska vara en föregångare inom företagsansvar. Mänskliga rättigheter är för viktiga för att överges till företags goda vilja.

#Ykkösketjuun* är medborgares, medborgarorganisationers, företags och fackförbunds gemensamma kampanj som koordineras av Finnwatch, en organisation som främjar företagsansvar. Kampanjens målsättning är att det i Finland ska stiftas en lag om företags ansvar att visa tillbörlig aktsamhet (due diligence) vad gäller mänskliga rättigheter. En lag som baserar sig på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter skulle i praktiken göra det obligatoriskt för företag att kartlägga vilken inverkan deras verksamhet har på mänskliga rättigheter och att förebygga eventuell negativ verkan.

För medborgare

Som konsument vill jag inte stöda företagsverksamhet som kränker mänskliga rättigheter. Ansvaret för mänskliga rättigheter kan ändå inte ligga hos den enskilda konsumenten. Jag vill att riksdagen stiftar en lag som gör det obligatoriskt för företag att undvika och minska sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter.

Underteckna uppropet

För riksdagsvalskandidater

Om jag blir vald till riksdagsledamot lovar jag att jobba för en lag om företagsansvar i riksdagen. Lagen förpliktigar företag som är verksamma i Finland att undvika och minska sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter.

Avge ett vallöfte

För företag och organisationer

Representerar du ett företag eller en organisation som tycker att alla vinner på en marknad där mänskliga rättigheter respekteras? Kom med i #ykkösketjuun-kampanjen och uttryck ert stöd för lagen om företagsansvar!

Anmäl din organisation: info@ykkosketjuun.fi

* ‘Ykkösketjuun’ är finska och syftar på förstakedjan i ishockey. Kampanjen utgår från problem som finns i en annan kedja, nämligen produktionskedjan, och vill att Finland ska vara föregångare (i förstakedjan) inom företagsansvar.