Mikä laki?

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yrityksille tällä hetkellä vapaaehtoista

Monet suomalaiset yritykset huolehtivat jo nyt toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Ne tekevät näin voidakseen vastata niin asiakkaiden kuin sijoittajien odotuksiin.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan toimi samalla tavalla. Ihmisoikeuksia polkemalla on mahdollista saada jopa kilpailuetua – esimerkiksi tuntemattomista oloista, lapsi- tai pakkotyöllä tuotettuja raaka-aineita voi usein ostaa nopeammin ja halvemmalla. Tämä on mahdollista, sillä ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yrityksille tällä hetkellä vapaaehtoista.

Suomi on maa, jossa on monelta osin erittäin korkeatasoinen ihmisoikeuksia suojaava kansallinen lainsäädäntö. Yritykset kuitenkin toimivat entistä useammin myös sellaisissa maissa, joissa valtio ei turvaa kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeuksien polkemisen salliminen Suomen rajojen ulkopuolella ei ole vain ihmisoikeuskysymys. Samalla heikennetään suomalaisen työn kilpailukykyä ja vaikeutetaan vastuullisesti toimivien yritysten asemaa markkinoilla.

Kuva: Meeri Koutaniemi

Reilut, ihmisoikeuksia kunnioittavat markkinat ovat kaikkien etu.

Yritysvastuulaki velvoittaa huolehtimaan ihmisoikeuksista

Yritysvastuulaki varmistaa sen, että ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat vaatimukset ulotetaan kaikkiin yrityksiin – myös niihin, joiden asiakkaat tai sijoittajat eivät ole kiinnostuneita ihmisoikeuksista.

Laki ei lähde siitä, että yritystoimintaan liittyvät ihmisoikeusloukkaukset voitaisiin poistaa kokonaan tai että yritykset pystyisivät hallitsemaan kaikki ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. Olennaista on, että yritykset velvoitetaan noudattamaan riittävää ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuutta.

Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite on määritelty YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa, joihin Suomi on jo valtiona sitoutunut. Huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että yrityksillä tulee olla käytössään asianmukaiset prosessit toimintansa kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi, välttämiseksi ja vähentämiseksi.

Ranska ja Sveitsi ovat jo laatineet kansallisen yritysvastuulain. Yritysvastuulakiin tähtääviä hankkeita on käynnissä myös monissa muissa maissa.

Osallistu
Nostetaan Suomi yhdessä yritysvastuun #ykkösketjuun.
Liity mukaan